Bildkonstens dag - Flaggdag (rekommendation)


Inrikesministeriet har 7.4.2017 gett en rekommendation att hissa flaggan 10.7. för Helen Schjerfbeck, Bildkonstens dag i Finland.

Flaggningen understryker bildkonstens betydelse och höjer dess värde i vårt lands kulturliv. Med detta datum vill vi också synliggöra kvinnornas ställning på kulturlivets område, det finns nämligen endast en dag i kalendern när man flaggar för kvinnorna.

Dagen för Bildkonsten i Finland har firats från år 2004 den 10 juli. Initiativtagare var Akvarellkonstföreningen i Finland rf och Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs rf.

Finlands Akvarellkonstförening och Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs rekommenderar att konstmuseer, gallerier och privata personer runtom i Finland firar Bildkonstens dag i Finland med flaggning.

UNDERTECKNA ADRESSEN
En märkesdag och flaggdag för bildkonsten 10.7