Kontaktuppgifter

Stort Målarevenemang

Organisatör

Pb 158
00101 Helsingfors


Händelseinformationer, problemsituationer
Piela Auvinen
maalaustapahtuma@gmail.com


Övriga Finland, kontaktpersoner

Norra Finland, Torneå
Tarja Hooli, tarja.hooli@tornio.fi
Norra Finland, Uleåborg
Jaana Kokko-Alakärppä, info@artfermaatti.fi
Östra Finland, Savolax, Kuopio
Kirsi-Marja Myöhänen, kirsi-marja@myohanen.net
Österbotten, Jakobstad
Kerstin Sunabacka, kerstin_sunabacka@hotmail.com
Östra Finland, Södra Savolax, Juva
Anu Ahonen, anu.ahonen@iki.fi
Pirkanmaa, Tammerfors
Sirkkaliisa Virtanen, sirkkaliisa.virtanen@tampere.fi
Kymmenedalen, Lovisa
Masa Karhula, masa.karhula@kettukarhuhirvi.fi
Sydvästra Finland, Åbo
Minna Sartes, minna.sartes@turku.fi
Nyland, Helsingfors
Riitta Halttunen-Sommardahl, riitta.halttunen-sommardahl@elisanet.fi

Bakgrundsbilden i Stort Målarevenemang är modifierad från en färgvärldsakvarell som skapats av grafiker Manu Mecklin.