Stort Målarevenemang 10.7.


Under den Stora Målarevenemang dagen 10.7. kan var och en måla, teckna, eller delta i skapandet av olika konstalster. Man kan deltaga ensam, tillsammans med andra, i grupper, som följeslagare eller som deltagare i en större grupp! Tekniken är fri! Dagen är Helen Schjerfbecks födelsedag som har blivit utsedd till ”Bildkonstens dag”. Dagen har firats sedan år 2011.

På olika orter i Finland anordnas gemensamma avgiftsfria aktiviteter som det är lätt att delta i (i enstaka fall tillkommer kurs- eller galleriutgifter). Närmare uppgifter hittas på ”Tapahtumapaikat”-sidan i www.maalaustapahtuma.fi.

Man kan publisera arbeten och händelser i Instagram #maalaustapahtuma @maalaustapahtuma eller dela dem Facebook på händelsens huvudsida www.facebook.com/maalaustapahtuma.

Vår målsättning är att nationellt delge skapandets glädje. Vem skulle du vilja sprida glädje med en utställning, ett gemensamt konstverk eller med att ge ditt arbete som donation. Skulle du vilja organisera en målargrupp? Skulle arrangerandes av en målargrupp i något servicehus intressera dig?

Evenemanget organiseras av Akvarellkonstföreningen i Finland och konstföreningar, kommuner, församlingar, vårdanstalter, sjukhus, daghem, servicehus, och klubbar. Målsättningen är att allt som händer är öppet och kostnadsfritt för alla. Kom med!


Sök på våra sidor uppgifter om händelsplatser, råd om arrangerandet av tillställningar och om hur du kan delta i dem. OBS! Uppgifter om händelserna år 2019 uppdateras kontinuerligt!