Tapahtuman suojelija /
Evenemangets beskyddare

Vuonna 2018 Suuren Maalaustapahtuman suojelija oli Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar.

Helsingfors stads biträdande borgmästare för kultur och fritidsverksamhet Nasima Razmyar är beskyddare för det Stora Målarevenemanget år 2018.

Suojelijan tervehdys

Ilahduta maalaamalla!

Taide kuuluu meille kaikille. Taiteen tekeminen sekä sen katseleminen tuovat meille iloa, ajatuksia ja hyvinvointia. Taiteen kautta voimme myös peilata todellisuuttamme ja omaa itseämme.

Maalaaminen on myös mukavaa tekemistä. Kaikki voivat maalata juuri omalla tavallaan ja tekniikallaan juuri siitä aiheesta, josta haluavat. Ilman varsinaista aihettakin voi maalata: silloin voi maalata esimerkiksi omia tuntemuksia ja tunnelmia.

Kannustan lämpimästi kaikkia osallistumaan Suureen maalaustapahtumaan 10. heinäkuuta! Päivä on myös yhden maailmanlaajuisesti tunnetuimman ja rakastetun taiteilijamme Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä sekä Kuvataiteen päivä. On siis monta syytä keskittyä maalaamiseen.

Toivotan kaikille tekemisen iloa koko Suomeen!


Taideterveisin,
Nasima Razmyar
kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari
Helsingin kaupunki

Beskyddarens hälsning

Sprid glädje med att måla!

Konsten är till för oss alla. Skapande av konst och betraktande av konst ger oss glädje, nya tankar och tillfredsställelse.Genom konsten kan vi också spegla vår verklighet och oss själva.

Måleri är också en givande verksamhet. Alla kan måla på sitt eget sätt och med sin egen teknik just det motiv motiv som intresserar mest. Man kan måla också utan att ha ett egentligt motiv: så kan man då måla sina egna stämningar och känslor.

Jag uppmuntrar alla att delta i det Stora Målarevenemanget den 10 juli! Dagen är också vår internationellt mest kända och älskade konstnär Helene Schjerfbecks födelsedag och samtidigt också Bildkonsten dag. Det finns således många orsaker att koncentrera sig på målning just då.

Jag tillönskar alla skapandets glädje i hela Finland!


Med konsthälsningar
Nasima Razmyar
viceborgmästare för konst och fritidsverksamhet
Helsingfors stad

Suuren Maalaustapahtuman aikaisemmat suojelijat

Det Stora Målarevenemangets tidigare beskyddare

2017 Presidentti/President Tarja Halonen